Home / Hornomlýnská, o.p.s. – informace o nás / Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením

Jako zodpovědný poskytovatele sociálních služeb pro děti s postižením vnímáme zvýšenou poptávku po našich službách a z ní vyplývající aktuální potřebu zvyšovat dostupnost, kvalitu a afektivitu námi poskytovaných služeb.

Proto jsme se rozhodli realizovat projekt Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením, který je spolufinancován Evropskou unií.Hlavní informace o projektu

 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015292
 • Název projektu: Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro děti s postižením
 • Anotace projektu: Jako jediná organizace poskytující v Praze současně terénní a ambulantní sociální služby pro děti se zdravotním postižením, čelíme ze strany rodin vysoké poptávce po zvýšení dostupnosti a rozšíření našich služeb. Abychom jejich potřebám mohli vyhovět, hledáme rezervy uvnitř organizace. Realizace projektu – provedení procesního auditu, zefektivnění systému evidence a monitoringu sociální práce, systemizování vnitřních procesů a zavedení procesních standardů je základní podmínkou našeho rozvoje.
 • Termín realizace: 1. 4. 2020 – 30. 3. 2020
 • Financování projektu:
  • Příspěvek Unie: 892 227,50 Kč – 50%
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 892 227,50 Kč – 50%
 • Operační program Zaměstnanost
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze
 • Veřejně dostupné informace o projektu na stránkách esfcr.cz – https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/zvyseni-dostupnosti-a-kvality-sluzeb-pro-deti-s-postizenim?inheritRedirect=false

Klíčové aktivity projektu

 • Organizační zabezpečení projektu
 • Analýza I.: Provedení procesního auditu a analýzy stávajících činností
 • Analýza II.: Analýza systému evidence a monitoringu sociální práce poskytované v rámci sociálních služeb
 • Systémové řešení evidence a monitoringu sociální práce
 • Návrh změn, rozšíření a implementace – pilotní ověření, supervize, rozvoj zaměstnanců
 • Monitoring, evaluace a vyhodnocení dopadů
Nahoru