Home / Hornomlýnská, o.p.s. – informace o nás

Hornomlýnská, o.p.s. – informace o nás

Hornomlýnská, o.p.s. je obecně prospěšná společnost jejíž základy byly položeny v roce 2003. V současné době je společnost významným poskytovatelem sociálních služeb pro děti s postižením v Praze a Středočeském kraji.

Našim hlavním posláním je pomáhat rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením. Umožňujeme dětem vyrůstat v milujících rodinách, vzdělávat se, setkávat se s vrstevníky a plnit si svá přání. Pečujícím osobám jsme oporou při zvládání jejich nelehké situace.


„Spokojené úsměvy Vašich (našich) dětí, jsou pro nás tou největší odměnou.“


Poskytujeme dvě registrované sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve věku 13-18 let. Odlehčovací službu a osobní asistenci poskytujeme v Praze a okolí. Ročně poskytneme až 18 tisíc hodin přímé péče.
Provozujeme Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka, sloužící všem, kteří chtějí aktivně trávit volný čas a ve kterém každoročně pořádáme řadu akcí, mezi ty nejvýznamnější patří Den dětí, Zahradní slavnost a Mikulášská párty s nadílkou.

Historie společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Historie společnosti sahá do roku 2003, kdy Daniela Dolejšová založila Klub „Hornomlýnská“ v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Jednou z prvních velkých aktivit byl projekt „Dejte nám šanci“, jehož cílem bylo umožnit dětem s těžkým zdravotním postižením navštěvovat běžnou mateřskou školu. Od roku 2005 se Klub „Hornomlýnská“ stává registrovaným poskytovatelem služby osobní asistence. V létě 2006 rozšiřuje klub svou činnost a zřizuje nové pracoviště známé také jako Centrum Filipovka. Začíná s odlehčovací službou a v roce 2007 se stává jejím registrovaným poskytovatelem. V roce 2013 se klub transformuje na obecně prospěšnou společnost Hornomlýnská, o.p.s.

Příběh vzniku společnosti a její historii osobně popisuje Daniela Dolejšová na stránce Historie společnosti.

Nahoru