Podporují nás

Poskytujeme registrované sociální služby pro děti se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje. Tyto sociální služby poskytujeme na základě pověření zmíněných krajských úřadů.

Naše hlavní projekty jsou:

  • Centrum Filipovka – Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením
  • Centrum Filipovka – Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

Dílčí projekty (subprojekty) realizujeme s přihlédnutím ke konkrétnímu místu bydliště našich uživatelů nebo k typu jejich postižení.


Děkujeme všem, kteří nás podporují v roce 2023. Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a kvalitě.

Přestože je těch, kteří nás podporují na první pohled hodně, další podporu bychom uvítali. Ještě je mnoho co zlepšovat a bez finančního příspěvku nebo věcné pomoci to nejde.


Státní a veřejná správa

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – dotace
Hlavní město Praha nám poskytlo dotaci ve výši 10.889.000 Kč. Tato dotace bude využita na dofinancování provozních nákladů na poskytování sociálních služeb.

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – grant
Hlavní město Praha nám poskytlo grant formou dotace ve výši 5.933.000 Kč. Tento grant bude využit na dofinancování provozních nákladů na poskytování sociálních služeb.

Středočeský kraj – dotace
Středočeský kraj nám poskytl dotaci ve výši 552.300 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením „. Dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem s bydlištěm ve středočeském kraji.

Praha 4 Městská část Praha 4
Praha 4 nám poskytla dotaci ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním odlehčovací služby dětem bydlícím v Praze 4.

Městská část Praha 5
Praha 5 nám poskytla dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti a mládež se zdravotním postižením“ a ve výši 12.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti a mládež se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 5.

Městská část Praha 8
Praha 8 nám poskytla dotaci ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti a mládež se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 8.

Městská část Praha 10
Praha 10 nám poskytla dotaci ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v Praze 10“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním odlehčovací služby dětem bydlícím v Praze 10.

Městská část Praha 11
Praha 11 nám poskytla dotaci ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti a mladistvé se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb dětem bydlícím v Praze 11.

Městská část Praha 11
Praha 11 nám poskytla dotaci ve výši 50.000 Kč a 200.000 Kč na realizaci projektu „Komunitní integrační a volnočasové centrum Filipovka“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s realizací kulturních aktivit v komunitním centrum a na provozní náklady spojené s pořádáním akcí pro děti s postižením a jejich rodiny.

Městská část Praha 12
Praha 12 nám poskytla dotaci ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním odlehčovací služby dětem bydlícím v Praze 12.

Městská část Praha 13
Praha 13 nám poskytla dotaci ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti a mládež se zdravotním postižením“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 13.

Nadace a nadační fondy

Logo Nadace Leontínka Nadace Leontinka
Nadační příspěvek na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 204.000 Kč pro období 1.7.2022 – 30.6.2023.
Nadační příspěvek na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 220.000 Kč pro období 1.7.2022 – 30.6.2023.Nadační příspěvek na projekt „Odlehčovací služba pro děti a mládež se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 230.000 Kč pro období 1.7.2023 – 30.6.2024.
Nadační příspěvek na projekt „Osobní asistence pro děti a mládež se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 200.000 Kč pro období 1.7.2023 – 30.6.2024.

Nadace člověk člověku
Nadační příspěvek ve výši 150.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti s postižením“. Díky tomuto nadačnímu příspěvku můžeme rozvíjet naši odlehčovací službu.

Nadace dětský mozek
Nadační příspěvek na projekt „Osobní asistence u dětí s postižením nervového systému“ ve výši 10.000 Kč pro období 1.7.2022 – 30.6.2023. Nadační příspěvek na projekt „Odlehčovací služba pro děti s postižením nervového systému“ ve výši 10.000 Kč pro období 1.7.2022 – 30.6.2023.

Firmy

AGS Trade s.r.o.
Služby a materiál na podporu našich aktivit pro děti a jejich rodiny.

Individuální dárci

Děkujeme všem přispěvatelům do našich kasiček veřejné sbírky.


Dobrovolníci

Dobrovolná pomoc při realizaci našich aktivit je pro nás moc důležitá a nenahraditelná. Děkujeme.

Nahoru