Hornomlýnská, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby dětem a mladistvým se zdravotním postižením ve věku 3-18 let a provozujeme Komunitní, integrační a volnočasové centrum.
Našim hlavním posláním je pomáhat rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením. Umožňujeme dětem vyrůstat v milujících rodinách, vzdělávat se, setkávat se s vrstevníky a plnit si svá přání. Pečujícím osobám jsme oporou při zvládání jejich nelehké situace.
Také nám záleží na tom, jak se žije v našem okolí. Proto myslíme i na komunitu obyvatel pražských jihoměstských sídlišť Roztyly a Chodov. Zejména rodinám s dětmi a seniorům nabízíme pomoc při pořádání volnočasových aktivity, některé z nich pak sami pořádáme.
Sociální služby pro děti a mládež se zdravotním postižením
Poskytujeme službu osobní asistence, terénní odlehčovací službu, ambulantní odlehčovací službu a pobytovou odlehčovací službu. Ambulantní službu poskytujeme v našem Centru Filipovka, pobytovou službu v Bytě Kodymovka. 
Komunitní, integrační a volnočasové centrum 
V komunitním centru , které se nachází v prostorách Centra Filipovka nabízíme aktivity pro širokou veřejnost i pro uživatele sociálních služeb. 
Nahoru