Home / Hornomlýnská, o.p.s. – informace o nás / Kontakty a fakturační údaje

Kontakty a fakturační údaje

Základní a fakturační údaje společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

 • Sídlo: Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4
 • IČO: 01615939
 • Registrace: Městský soud v Praze, 10. 5. 2013, č.j.: O 1139-RD3/MSPH
 • Bankovní spojení – provozní účet: 2900446680/2010 (FIO Banka)
 • Transparentní účet pro veřejnou sbírku: 2200599563/2010 (FIO Banka)
 • Datová schránka: 826vctj
 • Telefon: 272 656 751, E-mail: info@hornomlynska.cz

Kontakty na vedení společnosti

 • Ředitel: Ing. Roman Mucha – 733 553 105 – reditel@hornomlynska.cz
 • Vedoucí kanceláře: Alena Tunzerová – 736 512 546 – kancelar@hornomlynska.cz
 • Správní rada: spravni_rada@hornomlynska.cz
  • Jaroslav Mikolášek, Daniela Dolejšová, Alena Tunzerová
 • Dozorčí rada: dozorci_rada@hornomlynska.cz
  • Michaela Frycová, Zdeněk Brejša, Vladan Marek

Kontakty na tým sociálních služeb

 • Vedoucí sociálních služeb: Ing. Roman Mucha – 733 553 105 – reditel@hornomlynska.cz
 • Hlavní sociální pracovnice: Lucie Petrů, DiS.  – 733 147 173 – sp1@hornomlynska.cz
  • Sociální pracovnice: Ing. Jitka Štěpánková – 733 147 263 – sp2@hornomlynska.cz
  • Sociální pracovnice: Denisa Reichertová – 733 146 984 – sp3@hornomlynska.cz
 • Manažerka ambulantních a pobytových služeb: Bc. Lucie Pokorná, DiS. – 733 553 123 – manazer.ap@hornomlynska.cz
  • Klíčová pracovnice ambulantní služby: Bc. Barbora Zapletalová – 733 710 403 – klicovy.a@hornomlynska.cz
  • Klíčový pracovník pobytové služby: Mgr. Lukáš Rabovský – 734 205 925 – klicovy.p@hornomlynska.cz
 • Manažerka terénních služeb: Bc. Barbara Matteucci – 739 224 792 – manazer.t@hornomlynska.cz
  • Klíčová pracovnice terénních služeb: Kateřina Vostrá – 734 622 979 – klicovy.t@hornomlynska.cz

Centrum Filipovka

 • Pracoviště, na kterém je poskytována ambulantní odlehčovací služba.
 • Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 (vchod C)
 • Kontakt na vedoucí směny: 739462586

Byt Kodymovka

 • Pracoviště, na kterém je poskytována pobytová odlehčovací služba.
 • Kodymova 2525, Stodůlky, 158 00 Praha 5
 • Kontakt na vedoucí směny: 734713500, nebo 734712350

Komunitní centrum Filipovka

 • Prostor, ve kterém probíhají doplňkové aktivity společnosti zaměřené na místní komunitu.
 • Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 (vchod B)
 • Kontakt na manažera komunitního centra: 733553105, projekty@hornomlynska.cz
Nahoru