Home / Hornomlýnská, o.p.s. – informace o nás / Historie společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Historie společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Jak vlastně vznikla naše organizace…  sepsala Daniela Dolejšová, zakladatelka, 6 let ředitelka, 15 let předsedkyně správní rady, v současnosti členka správní rady.


Když byly v roce 2003 mému synovi Lukáškovi, dítěti s jedním z nejtěžších postižení 3 roky, věděla jsem, že musím mezi lidi, musím něco dělat. Začala jsem tedy hledat pro syna denní stacionář, který by mi s péčí o Lukáška pomohl tak, abych mohla alespoň chvíli fungovat jako každý normální člověk který chodí do práce, na nákupy…

Postupně jsem začala navštěvovat různá zařízení, ve kterých nás vždy přivítali milí a vstřícní lidé nabízející pomoc lidem jako jsem byla já… lidem s postiženými dětmi. Ačkoliv se velmi snažili, vždy nakonec museli konstatovat, že na takovou pomoc, kterou bych potřebovala, připraveni nejsou… že postižení Lukáška je tak velké, že nás prostě musí odmítnout.

Po mnoha a mnoha marných pokusech o pomoc jsem začínala propadat panice, že se alespoň trochu normálního života nikdy nedočkám…

Jednoho dne se mi však náhle udělalo jasno a to díky Michaele Frycové, která přišla s myšlenkou, že není-li zde možnost získat pomoc od existujících služeb, pomohu si sama a vybuduji společnost, která mi pomůže žít plnohodnotný život a zároveň pomůže lidem kteří se nacházejí v podobné situaci jako já. A tak jsem se společně s Michaelou Frycovou a Alenou Tunzerovou rozhodla založit společnost, která bude pomáhat s péčí o takto postižené děti.

V roce 2003 Vzniká občanské sdružení Klub Hornomlýnská Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.

První myšlenka byla jednoduchá… zorganizujme projekt stacionáře v prostorách domu osob s postižením v Hornomlýnské ulici. Tam se nacházejí jak vhodné prostory, tak množství klientů, kteří by o takovou službu mohli mít zájem. Jak se však ukázalo, člověk míní… a projekt stacionáře skončil na oprávněném výroku hygieničky, která prostory, označila za nevhodné pro celodenní zařízení. A tak jsme trpělivě, po mnoho dalších měsíců hledali prostory, které by tyto požadavky splnily…

Ačkoliv se ani po měsících práce nepodařilo vhodné prostory najít, nechtěla jsem to vzdát…. A tak se zrodila myšlenka osobní asistence, tedy péče přímo v rodině, kdy pomocníci navštěvují děti doma, v jejich přirozeném prostředí, případně jim pomáhají se začleněním se do běžné mateřské nebo základní školy. Ta myšlenka se ukázala správná, takže postupně jsme vybudovali síť desítek osobních asistentů docházejícími za postiženými dětmi. Osobní asistence  dnes tvoří jádro činnosti Hornomlýnské.

V roce 2007 pak dostalo sdružení nabídku od MČ Praha 11 na prostory původních jeslí a mateřské školy ve Filipově ulici.  Ano! to byly přesně ty prostory, o kterých jsem snila! Objekt sice nebyl dlouho využíván, a byla potřeba rekonstrukce… ale to nemohlo přebít vhodnost objektu pro naše potřeby. Podařilo se sehnat významné finanční i materiální prostředky a objekt zrekonstruovat. Uvnitř jsme vybudovali zázemí pro osobní asistenci a službu pro krátkodobé hlídání postižených dětí – odlehčovací službu, která dnes tvoří druhý pilíř služeb Hornomlýnské.

Po 6 letech budování společnosti a 3 přijatých dětech do osobní pěstounské péče, jsem se rozhodla věnovat rodině a funkci ředitelky delegovat. Kvalitu poskytovaných služeb tak dnes garantuji z pozice ve správní radě a dbám na to, aby všechny děti i rodiče byli spokojené.

Tímto bych z celého srdce ráda poděkovala všem zaměstnancům, donátorům, a dalším osobám, které kteří se podíleli a podílejí na chodu Hornomlýnské. Zvláštní dík pak patří

  • mému synu Lukáškovi, † 2020, za to, že mne inspiroval a byl hlavní hybnou silou všeho mého konání
  • Míše Frycové, která mi vedle mnoha jiných věcí vnukla a pomohla realizovat myšlenku osobní asistence
  • Aleně Tunzerové, která po celé ty roky žije myšlenkou organizace, je oddaná a loajální celému jejímu dění
  • Danielovi Čáslavkovi, který dlouhodobě našemu sdružení pomáhá v mnoha oblastech
  • Romanovi Muchovi za to, že se mu podařilo navázat na všechny myšlenky budované organizace, a jako ředitel je dokázal ještě dále rozvinout

Vám všem Děkuji z celého srdce
Daniela Dolejšová, zakladatelka společnosti

Od roku 2014 jsme obecně prospěšnou společností.

Nahoru